english polski
Witamy na stronie SST-Consult
Firma SST-Consult świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego zarządzania, a w szczególności zarządzania finansami na szczeblu lokalnym.
Firma SST-Consult sp. z o.o. powstała w grudniu 1994 roku. W początkowym okresie swojej działalności świadczyła usługi dla przedsiębiorstw komunalnych, zwłaszcza ciepłowniczych, związane głównie z opracowywaniem analiz przedinwestycyjnych oraz planów restrukturyzacji.

Od 1998 roku działalność Firmy została ukierunkowana na projekty dotyczące zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych oraz przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. Doświadczenie w tej branży współwłaściciele Firmy zdobyli angażując się aktywnie w działania w ramach amerykańskiego Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP), w czasie jego 3-letniego funkcjonowania w Polsce w latach 1998-2001. Od 1999 r. Firma poszerzyła swoje doświadczenie na tym polu, realizując projekty nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Konsultanci firmy uczestniczyli w programach skierowanych do samorządów terytorialnych krajów Europy Wschodniej, Kaukaskich, Azji Centralnej (tzw. EECCA – m.in. Ukraina, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Mołdawia, Armienia) oraz Europy Południowej (Rumunia, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Albania, Chorwacja). Współwłaściciele Firmy podnosili także swoje kwalifikacje w Szkole Letniej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (finanse komunalne) oraz w trakcie szkoleń w Brukseli.

Od 2003 roku Firma SST-Consult liczy trzech współwłaścicieli i działa w formie spółki cywilnej.
2005 Š www.sst-consult.pl | created by RISE