english polski
Konsultanci
Współwłaściciele
Partnerzy (właściciele) firmy SST-Consult
  Rafał Stanek

Specjalizuje się w:

 • zarządzaniu strategicznym,
 • wieloletnich planach inwestycyjnych,
 • restrukturyzacji usług komunalnych,
 • planowaniu finansowym, w tym analizach przedinwestycyjnych i wnioskach o dofinansowanie.

  David Toft

Specjalizuje się w:

 • ochronie środowiska, a w szczególności w przepisach UE w tym zakresie,
 • strukturze zarządzania samorządem,
 • restrukturyzacji usług komunalnych,
 • sprawach obsługi klienta.

  Adam Stachel

Specjalizuje się w:

 • zarządzaniu strategicznym,
 • wieloletnich planach inwestycyjnych,
 • restrukturyzacji usług komunalnych,
 • planowaniu finansowym, w tym analizach przedinwestycyjnych i wnioskach o dofinansowanie.

2005 Š www.sst-consult.pl | created by RISE