english polski
Usługi

Polecamy szeroki zakres świadczonych przez nas usług.  
Zarządzanie strategiczne i finansowe
Zarządzanie strategiczne:
* Opracowywanie strategii rozwoju gminy lub powiatu
* Opracowywanie programu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
* Uaktualnianie strategii rozwoju gospodarczego

Zarządzanie finansami gmin i powiatów:
* Wieloletni Plan Inwestycyjny - wdrożenie i oprogramowanie
* Budżet zadaniowy

Finansowanie infrastruktury:
* Analizy przedinwestycyjne: feasibility study, business plan, analiza kosztów i korzyści społecznych
* Wnioski o dofinansowanie ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej
* Przedsiębiorstwa komunalne:
* Plany restrukturyzacji
* Wnioski taryfowe
* Modele kalkulacji taryf
* Plany strategiczne rozwoju przedsiębiorstw komunalnych

Ochrona środowiska:
* Strategie finansowania ochrony środowiska
* Modele oceny i wyboru przedsięwzięć z zakresu infrastruktury ochrony środowiska

2005 Š www.sst-consult.pl | created by RISE